Bosexploitatie

Ons bedrijf is van oudsher gespecialiseerd in exploitatie werkzaamheden in het bos. In de loop der jaren is er geïnvesteerd in Harvesters en Forwarders. Momenteel hebben wij de beschikking over 6 Harvesters en 7 Forwarders. Hiermee kan worden voldaan aan de vraag van onze opdrachtgevers. De Harvesters zagen het hout in diverse sortimenten of als langhout. De Forwarders vervoeren het hout naar stapelplaatsen alwaar de houttransporteurs het hout kunnen laden. Bij langhout worden onze shovel of trekker met sleeptang ingezet om het hout naar de weg te slepen. Bij zware bomen en kantbomen wordt er een man met motorzaag ingezet om de Harvester machinist efficiënter te laten werken.

Al deze werkzaamheden worden uitgevoerd door vakkundig geschoold personeel.

Onze Harvesters en Forwarders gebruiken biologisch afbreekbare olie en worden goed onderhouden om lekkages te voorkomen.

Voor al onze Harvesters en Forwarders beschikken wij over kunststof- of stalen tracks voor verbetering van de bodemomstandigheden.