Houtchips

Bij dunnings-werkzaamheden van diverse projecten wordt het takhout door onze Chipper versnipperd. De houtchips worden daarna verhandeld door de opdrachtgever waar wij de exploitatie voor hebben uitgevoerd. Wanneer het werkzaamheden zijn die uitgevoerd zijn in hout dat door ons gekocht is worden de houtchips door onszelf verhandeld.

Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met de heer Gerard Zweverink.